Hoppa till innehåll

I Södertälje finns nu ett nytt politiskt alternativ: Telgelistan.

    Vi driver konkreta sakfrågor på regional och kommunal nivå, oaktat om frågorna i sig riskerar att uppfattas som höger eller vänster. Vi placerar oss inte i något av de etablerade politiska facken. Det viktiga för oss är att förbättra vardagen för södertäljeborna. 

    Telgelistan är ett självständigt parti, men en del av en framväxande skara lokalpartier som inspirerats och utbildats av Örebropartiet. 

    Telgelistan kommer ställa upp i kommunvalet i Södertälje och regionvalet i Region Stockholm. 

    Bli en del av partiet du också!