Hoppa till innehåll

Vägar & Parkering

  • Planlägg för fler parkeringar i staden
  • Dispenser från parkeringsavgifter inom sitt bostadsområde
  • Permanenta och utöka de fria parkeringstimmarna i centrum
  • Bättre plogning i kransorterna
  • Fokus på nödvändiga reparationer istället för konst och utsmyckning
  • Mer förebyggande underhåll och bättre vägkvalitet

Parkeringar

Idag lider centrala Södertälje av parkeringsbrist. Det drabbar både de boende i staden, de som reser in till staden för att handla och centrumhandeln som helhet. Vid vidare bebyggelse och förtätning av staden behöver kommunen planlägga för fler parkeringar.

Ett resultat av parkeringsbristen är höga avgifter för de boende i staden. Till dess att problemet är åtgärdat vill vi införa en dispens för parkeringskostnader för de boende, inom en viss radie från hemmet.

Telgelistan vill bevara och utöka den tillfälliga pandemilösningen med två timmars fri parkering i centrum på kommunens ytor. Om möjligt vill Telgelistan utöka denna fria parkering till tre timmar på fler parkeringar. Södertäljebornas vardag ska förenklas, inte försvåras.

Bättre vägkvalitet

Idag lider vägarna i nästan hela Södertälje av ständiga potthål och annat slitage från tung trafik. Särskilt illa är det på vägarna ut till landsbygdsdelarna av kommunen och de mindre orterna som Enhörna, Hölö och Järna. Politikerna spenderar hellre mångmiljonbelopp av våra skattemedel på konst och utsmyckning än att genomföra nödvändiga reparationer. Vi vill se motsatt prioritering.

Telgelistan vill dessutom se längre framförhållning och mer förebyggande underhåll när det gäller vägar och infrastruktur och därmed begränsa lappandet och lagandet allteftersom.

Bättre plogning i kransorterna

De senaste vintrarna har snöplogningen varit undermålig i de mindre orterna, inte minst Järna och Enhörna. Detta är ett område som måste prioriteras upp. Undermålig plogning innebär i värsta fall en risk för att till exempel brandkår, ambulans och polis inte kan ta sig fram i tid vid akuta situationer.