Hoppa till innehåll

Näringsliv & Upphandling

  • Lägre avgifter och mindre regelkrångel för företagen
  • Större kontroll över upphandlingen genom att avskaffa ”muteborg”-upplägget
  • Mer transparens i kommunens affärer och upphandlingar

Lägre avgifter och mindre regelkrångel för företagen

Telgelistan anser att kommunen ska hjälpa det lokala näringslivet att växa, inte försvåra för det. Idag ligger Södertälje lågt i rankningar över företagsklimat. Det måste bli ändring på det. Ett levande näringsliv är inte bara en förutsättning för ekonomin och sysselsättningen, utan också för att Södertälje ska vara en trevlig stad att bo i. Det är genom ett fungerande näringsliv vi får kaféer, krogar och en livskraftig centrumhandel.

Kommunen ska inte agera paragrafryttare kring tillstånd, bygglov, skyltning och dylikt för sakens skull. En tillåtande attityd ska gälla gentemot näringsidkarna. Det innebär också att själva handläggningstiden för bygglov och andra ärenden måste kortas ner rejält.

Vi vill generellt se att taxor och avgifter för företagen sänks. Företagen ska inte bära tyngden för att kommunen läcker pengar till trams och dyra affärer.

Kontroll över upphandlingen och transparens i kommunens affärer

Idag genomförs upphandling genom ett dotterbolag, Telge Inköp AB, och inte av kommunen själv. Det är ett system utan motstycke någonstans utom Göteborg, som avskaffade sin motsvarighet 2017. Det har där varit en av de faktorer som lett till att staden ibland kallas ”muteborg”. Att genomföra upphandlingar genom ett bolag innebär att insynen brister och kontrollen till stor del flyttats från demokratiskt valda politiker till tjänstemän.

Upphandlingar och affärer i kommunkoncernen är ofta ogenomträngliga och uppgifter hemligstämplade. Vid ett flertal affärer har stora mängder pengar försvunnit utan att någon ställts till svars.

Telgelistan vill ta kontroll över Telge Inköp AB:s upphandlingsverksamhet och flytta verksamheten till avdelningen inom kommunen. Detaljerna bakom varje större affär som involverar kommunens gemensamma tillgångar ska offentliggöras. De som ertappas med att förskingra eller förvanska kommunens resurser måste ställas inför rätta.

Med den utökade politiska kontrollen vill Telgelistan att fler sociala krav ställs vid kommunal upphandling. Det kan exempelvis handla om att prioritera upp insyn, långsiktiga lösningar eller ökad sysselsättning istället för att nöja sig med billigast och enklast.