Hoppa till innehåll

Kommunens ekonomi

  • Bevara den kommunala skattesatsen på samma nivå
  • Bevara den regionala skattesatsen på samma nivå
  • Sanera kommunens finanser – Satsa på kommunala kärnområden och skär ner på dravel
  • Större transparens kring kommunala finanser – Inga försköningar

Skatt och skuld

Telgelistan är inte underkastade något ideologiskt tvång när det gäller de kommunala och regionala skattesatserna.

Kommunal- och regionskatten slår hårt mot medborgarna och borde därför inte höjas utan omsvep. En höjning av skattesatserna är relevant först vid en allvarlig kris med allvarligt förvärrad situation för kommun och region.

Telgelistan vill istället omfördela resurser från onödiga utgifter till sådant som verkligen spelar roll – så som högre lärartäthet, ökad kvalitet i äldreomsorgen och bättre arbetsvillkor i vården. Självfallet skulle vi mer än gärna sänka skatten – men inte till vilket pris som helst.
Målet är att Södertälje på längre sikt ska vara självförsörjande istället för att som nu tvingas förlita sig på utjämningsbidrag från stat och andra kommuner. För att kunna stå på egna ben krävs en politik som prioriterar bort trams och onödig sidoverksamhet.

Telgelistan kommer inte yrka på en höjning eller sänkning av skatten den närmaste tiden. Vi vill som sagt fokusera på att omfördela från politikerlöner, skrytbyggen, ansvarslös invandring och onödigt nonsens till kommunens och regionens kärnområden. Först därefter kan en skattesänkning bli relevant.

Ett mål för kommunens finanser måste vara att sänka den kommunala och regionala skulden. Idag har varje Södertäljebo en “kommunal skuld” på över 90 000 kronor. Den skulden kan i en ekonomisk kris komma att utgöra en stor belastning för både medborgare och välfärd, varför den måste pressas ner omgående.

Nedskärningar på dravel

Offentlig sektor dryper av felprioriteringar och prestigeprojekt. Miljontals och åter miljontals med skattekronor går till onödig konst, ideologicertifieringar och rena felslut. Så även i Södertälje.

Nedan följer ett axplock av exempel på de felprioriteringar som görs i Södertälje kommun:

  • Politiker och tjänstemän i kommunen känner sig till exempel tvungna att lägga miljontals kronor på värdegrundsdiplom såsom HBTQ-certifieringar. Utöver själva inköpskostnaden innebär denna prioritering kostnader i form av arbetstid som inte läggs på kärnverksamheten.
  • Södertäljes styre har ökat bidraget till Grafikens Hus till 2,4 miljoner per år. Vi uppskattar kulturskapandet med grafisk konst men anser inte att det bör vara en fast utgiftspost som en del i Södertälje kommuns kärnverksamhet, utan att Grafikens Hus bör stå på egna ben och få in finansiering från privata aktörer.
  • Södertälje kommun ville 2019 hälsa bilister välkomna på 13 olika språk. Men man glömde ett av de mest talade språken i kommunen – assyriska/syrianska. Vilket ledde till att man gjorde om skylten för 92 000.

Ovan exempel är bara ett urval på slöseri inom kommunen. Södertäljebornas skattepengar kan användas på ett mer effektivt sätt! Telgelistan vill föra in sunt förnuft i politiken igen.

Transparens kring de kommunala finanserna

De kommunala finanserna bygger i grunden på ett socialt kontrakt mellan medborgarna och det offentliga. De förra lovar att göra sin plikt, arbeta och betala skatt. I gengäld kräver de sin rätt – att pengarna används för att säkra en fungerande välfärd.

Det kontraktet urholkas av varje onödig utgiftspost som politikerna prioriterar över kärnverksamheten. Det urholkas också av varje förskönande omskrivning som politikerna och tjänstemännen använder sig av när de beskriver Södertäljes finanser.

För att säkra det sociala kontraktet vill Telgelistan ha fullständig transparens och öppenhet gentemot medborgarna om hur det faktiskt ser ut i ekonomin. Onödiga utgifter ska bort. Telgelistan arbetar efter devisen ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.