Hoppa till innehåll

Demokrati & Politisk förvaltning

  • Sänk politikerlönerna
  • Mer transparens i kommunens affärer och bolag
  • Rensa förvaltningen på korrupta tjänstemän och politiker
  • Skär ner på byråkrati och kommunikatörer
  • Sänk de högsta chefs- och direktörslönerna i offentlig sektor
  • Nej till onödiga certifieringar och värdegrundsdiplom
  • Halvera partistödet
  • Nej till skattefinansierade valkampanjarbetare
  • Öppna för utökat tjänstemannansvar
  • Fler och bindande folkomröstningar

Sänk politikerlönerna

“Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” är ett citat av Gustav Möller som på många sätt symboliserar en sorts politiker från en svunnen tid.

Telgelistan anser att politikernas uppgift är att tjäna och representera folket. Politikerna måste ha fötterna på marken och förmågan att lyssna till folkets önskemål, oro, verklighet och vardagsproblem. Makten utövas med folkets förtroende och ska därför vara väl förankrad hos folket.

Därför kan inte politikerna tillåtas sväva iväg, tappa kopplingen till folket och främst se till sina egna intressen. Ändå är det just det som har hänt. Man skär ner på välfärdens kärnområden samtidigt som man höjer sina egna löner och slänger pengar på prestigeprojekt. Det är få som idag känner att politikerna är lyhörda och löser verkliga problem.

De ständigt ökande politikerlönerna är motorn i den nya politikerklassens flykt från verkligheten. När politikerna fått ökad makt över sina arvoden har lönerna ökat – från att under 1900-talet ha tjänat i nivå med lärare ger politikerna idag sig själva en lön som är mycket högre än den genomsnittlige svenskens.

Till exempel tjänar idag ett kommunalråd i Södertälje 75 000 kronor i månaden. År 2000 låg kommunalrådens lön på 36 400 kronor i månaden. Vilken annan yrkesgrupp har ökat sina löner på motsvarande sätt som Södertäljes kommunpolitiker? Kommunens totala kostnader för förtroendevalda har nästa fyrdubblats sedan år 2000 och uppgår idag till över 20 miljoner kronor.

Med de lönerna följer också en vardag helt skild och isolerad från gemene man.

Man behöver som politiker aldrig beblanda sig själv med de problem man själv har skapat. För vem vill egentligen frivilligt sätta sitt barn i en skola som inte fungerar? Vem vill frivilligt att ens barn ska växa upp i ett sammanhang där kriminella kan frihetsberöva människor utan konsekvenser? Med dagens lönenivåer har politiker möjlighet att flytta till dyrare, finare områden och fly resultaten av sin egna politik. Den lyxen har däremot inte alla andra.

Dagens politiska partier fungerar idag väldigt ofta som en plats där karriärshungriga eller identitetssökande människor finner ett utlopp för sina individuella mål. Denna sorts politiker har som främsta mål att förbättra sin egna livssituation och saknar viljan att ta itu med de allvarliga problem som plågar medborgarna.

En händelse bland många andra som på ett tydligt sätt visar på hur karriärspolitiker inom de etablerade partierna håller varandra om ryggen är när Erik Bengtzboe, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, blev avslöjad med att ha plockat ut hundratusentals kronor av skattebetalarnas pengar som han inte hade rätt till. Han försvarades offentligt av en mängd moderata partitoppar. Det uppenbart medvetna fusket var när det gällde en person i det egna “laget” en bagatell.

Men ifall någon ur det andra “laget” hade gjort samma sak då hade man vrålat ut sitt raseri. Det här sortens acceptans gentemot fiffel är något som samtliga riksdagspartier accepterar. Inte ens “outsidern” Sverigedemokraterna skiljer sig på denna punkt från de övriga partierna.

De etablerade partierna premierar politiker som är ute efter att göra karriär och sko sig, istället för politiker som är ute efter att faktiskt göra skillnad för Sverige.

Telgelistan vill sänka politikerlönerna rejält.

De som enbart är politiskt aktiva i syfte att erhålla höga löner och prestige kommer därigenom få minskade incitament att vara kvar inom kommunpolitiken. Det brukar de andra partierna använda som ett argument till varför politikerlönerna fortsatt ska ligga på en orimligt hög nivå. Vi ser det snarare som ett starkt argument för att sänka lönerna. En justerad lönenivå kommer bidra till att renodla vilken typ av människor som söker sig till politiken. De politiker som inte sätter folket först ska inte vara kvar.

Pengarna som blir över kommer kunna användas till Södertäljebornas gagn. Där gör pengarna mer nytta än i politikernas fickor.

Framför allt handlar det om ett skifte i fokus för politiken. Politiken kan inte bara vara ett yrke, det ska vara ett kall.

Mer transparens i bolagens affärer och riktiga konsekvenser för fulspel

Södertälje kommun och dess bolag har de senaste åren präglats av affärer där stora mängder pengar försvunnit och allting skett bakom lyckta dörrar. När Telge bostäder renoverade Fornbacken försvann 240 miljoner på oklara grunder – utan att någon fått stå till svars.

Boel Godner, kommunstyrelsens nuvarande ordförande, förklarade de skenande kostnaderna med att det genomfördes en omorganisering av Telge bostäder. Efter en första utredning lades skulden för de ökade kostnaderna på Skanska. Man menade från kommunledningens håll att Skanska borde ha insett bristerna i Telge bostäders organisation och i högre grad stöttat bolaget.

Men att ledningen för Telge bostäder inte ska ha satt sig in i Fornbackens renovering eller haft någon dialog med Skanska är något som enbart ledningen kan stå till svars för.
Man har bland annat från Telge Bostäder sida glömt att räkna med kostnader för rivningsarbete, saneringsarbete samt tvättstugan. Man har även glömt att ha en utgiftspost för oförutsägbara kostnader när man beräknat kostnaderna för renoveringen av Fornbacken.
Det är respektlöst mot kommuninvånarna och visar på bristande intresse från politikernas sida när det handlar om folks boenden och skattepengar.
Transparensen hos Telge Bostäder var under all kritik från början till slut under denna härva och inblandade politiker förblev tysta, med ett enskilt undantag.

Staffan Norberg, tidigare kommunalråd för Vänsterpartiet och styrelseledamot i Telge AB, krävde revidering då han misstänkte att brott var en bakomliggande orsak till att notan för renoveringen skenade iväg. Han avgick senare i protest då han ansåg att övriga i styrelsen inte ville ta ansvar. Enligt Staffan ska Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna kommit överens om att begrava Fornbacka-skandalen i utredningar.
Enligt instruktionen skulle Telge bostäders f.d. VD Eva Nygren informera styrelsen direkt varje gång en kostnad under byggnationen översteg 1 miljon av det beräknade. Nu ökade kostnaden med 100 miljoner innan styrelsen reagerade. Eva Nygren hävdar att hon hade kontaktat och informerat styrelsen. Ingela Nylund-Watz (S) ordförande i Telge AB hävdar dock det motsatta – att trots kontinuerlig kontakt med Eva ska några problem kopplade till Fornbacken aldrig kommit på tal.
Man hänvisar även till att de oförutsägbara kostnaderna hade att göra med att lägenheterna var betydligt mer eftersatta än väntat. Många av de lägenheter som finns på Fornbacken var även mycket riktigt kraftigt eftersatta.

Telgelistan förstår givetvis att det är omöjligt att räkna ut kostnaden exakt på eftersatta lägenheter, men att det är slående hur flertalet politiker framställer sig som totalt ovetande om varför kostnaderna för renoveringen ökade så kraftigt. Ansvarsflykten framstår som total.

Vi är övertygade om att nytt politiskt blod behöver komma in i kommunfullmäktige för att förkovra sig i hur kommunen arbetar, och därifrån prioritera folkets intressen. Telgelistan kommer vara garanten för en ökad insyn i kommunens bolag.

Telgelistan vill se mycket större transparens gentemot medborgarna. Detaljerna bakom varje större affär som involverar kommunens gemensamma tillgångar ska offentliggöras. De som ertappas med att förskingra eller förvanska kommunens resurser måste drabbas av konsekvenser – politiska och i vissa fall rättsliga.

Rensa förvaltningen på korrupta tjänstemän och politiker – mobilisera kommunens jurister

Förvaltningen i Södertälje kommun präglas av korruption. Anställda förekommer gång på gång i brottsutredningar om mutbrott utan att någon ställs inför rätta.

Det är genom korrupta tjänstemän som organiserad brottslighet får tillgång till det offentliga och våra gemensamma resurser. Det är så de får fördelar över hederliga och laglydiga medborgare. Ett exempel på det är en fastighetshärva värd drygt 100 miljoner kronor, som uppdagades under våren 2021, där bygglov getts ut till fuskbyggen och handlingarna försvunnit. Den ansvariga bygglovshandläggaren vid Södertälje kommun misstänktes för mutmisstankar redan för flera år sedan, men utredningen lades ner i brist på bevis.

Efter hård kritik från den egna revisionen har kommunen sedan 2020 regelbundet börjat kontrollera sina medarbetare mot öppna register för att upptäcka kopplingar till organiserad brottslighet. Det är bra, men det biter inte på de brottsliga tjänstemän som aldrig åkt dit till att börja med.

Telgelistan vill gå längre för att kunna rensa kommunens led på korruption. När tjänstemän eller politiker ertappas med fusk, fiffel eller ren korruption ska kommunens jurister mobiliseras och driva makthavarna till åtal. I de fall där en tjänsteman inte kunnat fällas i rätten måste kommunen utreda dem på egen hand för att skydda sig mot korruption. Även om det inte finns bevis nog för fällande dom måste kommunen bedöma om en misstänkt anställd är lämplig i sin position eller inte.

Besparingar på byråkrati och höga direktörslöner

När kommunens kärnverksamhet lider är det orimligt att den kommunala byråkratin tillåts växa och kosta så mycket som den gör. Istället för att angripa en redan eftersatt välfärdssektor vill Telgelistan börja med att effektivisera uppifrån och ner, inte nerifrån och upp.

Det handlar om att skära ner på onödiga tjänstemän, exempelvis värdegrundsstrateger och kommunikatörer. Det är viktigare att resurserna går till att göra verksamheten bra än att kommunicera ut hur bra man vill att den ska vara.

Det handlar också om att sänka lönenivåerna för kommundirektörer och högre chefer. Hur mycket lönerna bör sänkas med kommer variera från fall till fall men med en krisande kommunal ekonomi är det orimligt med månadslöner i hundratusenkronorsklassen.

Nej till ideologicertifieringar och värdegrundstrams

Mycket av Södertäljebornas skattepengar går dessutom till värdegrundsdiplom, certifieringar och interna ideologiutbildningar. Miljontals kronor går varje år till verksamhet och papper vars enda funktion är att signalera förvaltningens och politikernas godhet inför omvärlden. Dessa verksamheter och värdegrundspapper bidrar inte med något mervärde till kommunens kärnverksamhet. Det vill vi sätta stopp för.

Hittills har Södertälje kommun med bolag exempelvis spenderat över 3 miljoner kronor på olika sorters HBTQ-certifieringar, kurser och utbildningar. Det handlar bland annat om fyra halvdagars utbildning med kursledare för ca 160 personer. Utöver det finns även en webbutbildning som alla nyanställda genomgår. Cheferna går webbutbildningen en gång om året.

En HBTQ-certifiering gäller i tre år, sedan ska verksamheten genomgå en omcertifiering där fokus ligger på att uppdatera handlingsplanen för kommande tre år. För en grupp om 30 personer är priset 100 000 kronor, för en grupp om max 15 personer är priset 75 000 kronor och för en grupp om max 10 personer är priset 50 000 kronor. En omcertifiering har en kostnad på 20 000 kronor per verksamhet.

Det här är alltså en stående utgiftspost för kommunen som vi i Telgelistan inte kan se har någon verkningsgrad. Telgelistan tror inte man bekämpar diskriminering mot HBTQ-personer genom att ösa pengar på den här typen av värdegrundspapper.

Sänk partistödet

Det var till stor del folkrörelserna som byggde Sverige till ett av världens bästa länder. Idag för dock folkrörelserna i Sverige en tynande tillvaro och organisationerna som är kvar lever i hög grad på transfereringar från det offentliga istället för sina medlemmar.

Även partierna finansierade förr sin verksamhet av egen kraft. Allt eftersom politikerna svävat iväg har deras partier gått från att samla breda folklager till att vara av och för politikerna själva. Dessa elitpartier har växt samman med det offentliga och därmed även de blivit beroende av skattepengar i form av partistödet.

Telgelistan är inte emot partistöd som koncept, men funktionen ska vara att möjliggöra en grundläggande politisk verksamhet för partierna på det lokala planet. Utifrån det syftet är partistöden idag för höga.

Det gäller inte minst Södertälje kommun, vars kostnader för partistöd ökat kraftigt de senaste tjugo åren. År 2000 var kostnaden för partistödet 4,4 miljoner kronor. År 2020 hade den utgiftsposten i den kommunala budgeten ökat till 11,1 miljoner kronor. Det handlar alltså om mer än en fördubbling av stödet.

Telgelistan vill vända på utvecklingen och halvera det kommunala partistödet.

Nej till skattefinansierade valkampanjarbetare

Förr ansåg partierna att det var deras uppgift att kampanja för att nå väljare under valkampanjerna. Idag lägger istället politikerna skattebetalarnas pengar på att göra deras jobb åt dem.

Ett exempel är när Södertälje kommun under valet 2018 finansierade egna ”valinformatörer”. Dessa skulle som representanter för kommunen kampanja i områden som Ronna och Fornhöjden till en kostnad av nästan en och en halv miljon kronor.

Politikerna menar att det handlar om en insats för ökat valdeltagande, men i själva verket handlar det om att använda skattepengar för att mobilisera de egna väljargrupperna. Att partierna, särskilt Socialdemokraterna, använder valdeltagande som svepskäl för att värva väljare är ett välkänt fenomen i kommunsverige.

Ett exempel är Socialdemokraternas ”valskola” i Örebro inför valet 2010. Där utbildades invandrare i hur man skulle rösta av Socialdemokratiska aktivister – bland annat av Mona Sahlin – som sedan ledde väljarna till ett eget partitält för att förtidsrösta. På grund av det uppenbara valfusket blev kommunen tvungen att organisera omval.

Ett annat exempel är Sigtuna, där man tills nyligen hade samma ordning med valinformatörer som i Södertälje. De avskaffades där efter att de visat sig ha infiltrerats av aktivister och använts för att ragga röster till det egna partiet.

Faktum är att den påstådda satsningen med valinformatörer i Södertälje inte ens fungerat för att få upp valdeltagandet, vilket man ju påstår är hela poängen. Valdeltagandet i kommunen sjönk trots alla spenderade pengar med nästan fem procentenheter. I Ronna låg valdeltagandet på ynka 37,7 %.

Trots fiaskoresultatet planerar styret ändå att återigen arbeta med valinformatörer nästa val, 2022. Telgelistan säger nej till offentliganställda kampanjarbetare. Det är genom det ideella engagemanget som demokratin blir livskraftig. Det kan bevisligen inte ersättas av offentliganställda ”informatörer”. Partierna ska stå för sitt eget kampanjande, inte skattebetalarna!

Öppna för utökat tjänstemannaansvar

Telgelistan är öppna för utökat tjänstemannaansvar. I slutändan är det en fråga som måste avgöras på statlig nivå, men vi är positivt inställda till och kommer i de fall det är möjligt att driva på för att utöka tjänstemannaansvaret.

Fler och bindande folkomröstningar

När politikerna svävar längre bort från sina väljare ökar det behovet av fler kanaler för medborgerligt inflytande. Telgelistan vill att fler kommunala folkomröstningar ska hållas i avgörande frågor. På så sätt får kommuninvånarna mer att säga till om.

Kommuninvånarna ska själva kunna ta initiativ till folkomröstningar. Trösklarna får inte vara för höga och en omröstning ska kunna hållas inom en enskild kommundel. Därför vill vi upprätta kanaler på kommunens och regionens hemsida där medborgare kan kräva folkomröstningar genom digitala underskrifter.

Idag är folkomröstningar i Sverige alltid rådgivande, vilket innebär att politiker kan ignorera utfallen om de vill. Telgelistan är öppna för att folkomröstningar i större utsträckning ska vara bindande, så att politikerna tvingas följa folkviljan när den är som tydligast.