Hoppa till innehåll

Trygghet & Brottsbekämpning

Avlasta polisen genom satsningar på ordningsvakter

  • Fler övervakningskameror i det offentliga rummet
  • Förbjud tiggeriet
  • Tryggare utomhusmiljöer med belysning och genomtänkt stadsplanering
  • Nej till återvändande IS-terrorister i Södertälje

Kommunala ordningsvakter och fler övervakningskameror

Polisen i Sverige är idag tungt belastad. Bristen på personal kombineras med flertalet påbud uppifrån om att genomföra projekt med högt signalvärde men knappa förtjänster för den faktiska brottsbekämpningen. Inom den tidsram som finns över till kärnverksamhet tvingas polisen till svåra avvägningar.

Telgelistans lösning är att kommunen ska bidra till att avlasta polisen med en egen kår av kommunala ordningsvakter. Om ordningsvakterna står för patrullerande verksamhet frigörs poliser till verksamhet så som att punktmarkera kriminella och utreda gängen.

Vi vill också bidra genom att sätta upp fler övervakningskameror i det offentliga rummet. De bidrar dels genom att verka rent brottsförebyggande och trygghetsskapande, men också genom att hjälpa polisen identifiera gärningsmän när brott begåtts.

Tiggeriförbud

Att införa tiggeriförbud i Södertälje har diskuterats länge. Politikerna försvarar ideligen ”rätten” att tigga och anklagar förespråkarna för att förespråka ”förbud mot fattigdom”.

Telgelistan förespråkar ett allmänt tiggeriförbud i Södertälje. Det handlar inte om ett förbud mot fattigdom, utan om ett verktyg att komma åt den organiserade brottsligheten och den människohandel som ofta ligger bakom. Den ”rätt” att tigga som försvaras av politikerna är inte sällan i praktiken ”rätten” att bli utnyttjad av rumänska kriminella ligor. Dessa ligor utnyttjar inte bara sårbara människor utan förpestar även vardagen för hederliga Södertäljebor. Privata markägare ska inte behöva hantera illegala bosättningar i form av skrotbilar på sin mark. Ofta är även dessa bosättningar också ett sanitärt problem.

I ett välfungerande samhälle behöver ingen sitta utomhus och försörja sig genom ”rätten” att tigga. De som är och vill bli en del av det svenska samhället ska istället ha rätten till tak över huvudet och rätten att försörja sig genom ett hederligt uppehälle. I ett välfungerande samhälle behöver inte hederliga markägare oroa sig över att deras egendom smutsas ner och förstörs. Man kan i ett välfungerande samhälle också känna sig trygg i att polisen eller kommunens ordningsvakter kan hjälpa till med att avhysa personer från illegala bosättningar.

I praktiken innebär ett kommunalt tiggeriförbud ett krav på tillstånd. Det innebär att legitima välgörenhetsorganisationer som exempelvis Röda Korset kan fortsätta sin verksamhet även efter att ett förbud införts.

Trygg stadsplanering

Många delar av Södertälje är idag planerade utifrån en tid då brottsligheten var mindre omfattande och såg annorlunda ut från idag. Flera platser är byggda på ett sätt som kriminella kan använda för att utöva viss kontroll över hela områden. Kommunen måste i större grad än förr stadsplanera för trygghet.

Telgelistan vill bland annat se mer utomhusbelysning. Fler lampor kommer inte i sig motverka brottsligheten, men väl bidra till hederliga invånares känsla av trygghet och ägandeskap av sin egna stad.

Det är dock viktigt att inte glömma bort att arkitektur och stadsplanering i sig inte är orsaker till kriminalitet. I en ideal värld ska resten av samhället – integration, arbetsmarknad, skola, polis och så vidare – fungera så bra att dålig arkitektur och stadsplanering inte spelar någon roll. Brottslighetens grundorsaker kommer man inte åt genom bättre belysning, men sett till det läge Södertälje befinner sig i nu måste alla verktyg användas för att öka tryggheten.

Inga terrorister i Södertälje

Södertälje kommun har pekats ut som en av de 41 kommuner som IS-terrorister i Syrien väntas återvända till. Strömmarna av återvändare har börjat och kommer bara att öka – tusentals av Islamiska statens stridande och deras anhöriga sitter ännu i kurdiska fängelseläger och väntas återvända till Europa i närtid. De som återvänder till Sverige kommer i de allra flesta fall inte kunna lagföras och straffas för de brott som begåtts.

Till dessa måste kommunen vara tydliga: terrorister är inte välkomna i Södertälje. Med Telgelistan vid makten kommer den som deltagit i Islamiska statens terror inte att få en enda krona i stöd från kommunen och regionen. Den offentliga verksamheten ska vid varje tillfälle omöjliggöra deras vistelse i kommunen. Verksamheter de försöker infiltrera för sin rekrytering kommer utan omsvep att stängas ner.

Det är så enkelt att den som begått brott i terrorns namn inte har i vår stad att göra.