Hoppa till innehåll

Avfallshantering

  • Fler mindre sopstationer för att öka tillgängligheten runtom i kommunen
  • Utökade öppettider vid befintliga stationer
  • Utökad kameraövervakning vid befintliga stationer
  • Sänk företagens avgifter vid en återvinningscentralerna
  • Minska mängden avfall genom minskat matsvinn i kommunal verksamhet
  • Återinför riktiga handtag på plastpåsarna

Mer tillgängliga sopstationer och återvinningscentraler

Vår hållning när det gäller sophantering är att det ska vara så lätt som möjligt att göra rätt, samtidigt som nedskräpning och felhantering beivras. Det gäller såväl företag som privatpersoner.

Telgelistan vill upprätta fler, mindre sopstationer runtom i kommunen så att tillgängligheten för medborgarna blir större än idag. Av samma anledning måste öppettider på befintliga sopstationer utökas – om folk inte kan lämna sina sopor vid en station är risken att skräp istället dumpas utomhus. I det fallet blir det dyrare för kommunen att städa upp än vad utökad tillgänglighet hade kostat.

Telgelistan är öppna för utökad kameraövervakning i anslutning till sopstationerna. Det skulle vara en effektiv åtgärd mot de som väljer att missbruka stationerna genom att dumpa fel sorts sopor där eller skräpa ner i anslutning till stationen.

Det är orimligt att samtidigt som den illegala dumpningen av sopor fortskrider så straffskattas de som ändå vill göra rätt för sig med höga avgifter. Telgelistan vill därför slopa avgifterna för de 10 första besöken vid återvinningscentral och sänka den ordinarie avgiften för samtliga efterföljande besök. Denna ändring skulle dels underlätta företagarnas vardag, dels komma åt en stor del av den illegala avfallsdumpningen.

Företag som trots dessa förändringar sen fortsätter med illegal dumpning begår ett brott och ska anmälas av kommunen.

Återinför handtagen på plastpåsarna

I samband med att plastpåseskatten infördes har man gått från riktiga plastpåsar med handtag i den kommunala avfallshanteringen till plastpåsar med fyra ”öglor” som kan knytas ihop men inte användas för att bära sopor. Det är en orimlig åtgärd som inte minskar plastsvinnet och bara förstör för brukarna. Vi vill återgå till de gamla påsarna med riktiga handtag – alternativt hitta en annan lösning som inte försvårar medborgarnas vardag.

Minskande av matsvinn

I dagsläget så slösar vi något enormt mycket mat med vår mathantering i hela Sverige. Vi slänger stora mängder ätbar mat då den har passerat utgångsdatum. Telgelistan vill utreda frågan kring matsvinn och se över hur vi kan fördela de produkter som fortfarande är ätbara till de mer behövande. Dels handlar det om matsvinnet i skolan men potentialen för förbättring är inte begränsad till skolans värld.