Hoppa till innehåll

Assistans, Stöd & Hjälp

Avlasta anhöriga

Idag läggs en orimligt stor del av bördan för assistansen på anhöriga, trots att det i grunden är kommunens ansvar. Det försvårar ett rimligt arbetsliv för den anhöriga och innebär att kommunpolitikerna och tjänstemännen flyr sitt ansvar. Kommunen ska inte neka någon stöd eller assistans, ens i det lilla, med hänvisning till de anhöriga.

Tidigare och bättre insatser vid bostadsanpassning

När en brukare begär bostadsanpassning kan kommunen välja mellan två alternativ. Antingen lägger de tid och resurser på att utreda, mäta och undersöka om personen verkligen, verkligen behöver kommunens hjälp. Eller så sparar kommunen både brukarna, skattebetalarna och kommunen själv tid och resurser genom att ge den behövande en rejäl bostadsanpassning direkt. Telgelistan föredrar det senare alternativet.